این جهان کوه است و فعال ما ندا

این جهان کوه است و فعل ما ندا 
سوی ما آید نداها را صدا
 
فعل تو کان زاید از جان و تنت
 
همچو فرزندی بگیرد دامنت
 
پس تو را هر غم که پیش آید ز درد

بر کسی تهمت منه، بر خویش گرد 
فعل تست این غصه های دم به دم
 
این بود معنای قَد جَفٌ القَلَم

/ 0 نظر / 79 بازدید