اس ام اس های فلسفی یا جملات زیبای بزرگان

ویر

 

زندگی چیست ؟

 

یک مزبلۀ کثیف ، یک قتلگاه فجیع

 

یک دارالمجانین بزرگ که تا کنون تحت هیچ قانون منظمی اداره نشده است

 

----------wWw.PatoghShahr.Ir----------

 

اُرد بزرگ

 

هیچ گاه در برابر فرزند

 

همسرتان را بازخواست نکنید

 

----------wWw.PatoghShahr.Ir----------

 

مارک تواین

 

من از عشق بدم می آید

 

برای اینکه یک بار عاشق شدم و مادرم را فراموش کردم

 

----------wWw.PatoghShahr.Ir----------

 

سه نه ک

 

اگر بخواهی بر عالم فرمانروا باشی باید عقل بر تو حاکم باشد

 

----------wWw.PatoghShahr.Ir----------

 

اُرد بزرگ

 

اگر دست تقدیر و سرنوشت را فراموش کنیم

 

پس از پیشرفت نیز افسرده و رنجور خواهیم شد

 

----------wWw.PatoghShahr.Ir----------

 

مارک تواین

 

صدیق ترین ، بی توقع ترین ، مفیدترین

 

و دائمی ترین رفیق برای هر کسی کتاب است

 

----------wWw.PatoghShahr.Ir----------

 

سامرست موام

 

کمی عقل سلیم

 

اندکی اغماض و قدری خوش خلقی داشته باشید

 

آن وقت خواهید دید در این دنیا چقدر آسوده و خوشبخت اید

 

----------wWw.PatoghShahr.Ir----------

 

اُرد بزرگ

 

آدمی می تواند بارها و بارها

 

به شیوه های گوناگون قهرمان شود

 

----------wWw.PatoghShahr.Ir----------

 

اگر سزاوار آن است که دوست با جزر زندگی ات آشنا شود

 

بگذار تا با مد آن نیز آشنا گردد زیرا چه امیدی است

 

به دوستی که می خواهی در کنارش باشی

 

تنها برای ساعات و یا قلمرو مشخصی ؟

 

----------wWw.PatoghShahr.Ir----------

 

شاتو بریان

 

یک اراده خم نشونده

 

بر همه چیز، حتی بر زمان قالب می آید

 

/ 0 نظر / 32 بازدید