مدل های جغرافی راهنمایی برای آموزش دانش آموزان

برای آموزش سوم  راهنمایی

     ساخت کره جغرافیایی

v     تهیه کروکی

v     ساعت آفتابی

v     فشار سنج

v     گردآب

v     باد نما و باد سنج

v     قطب نمای ساده

v     نمودار تصویر و چارت

v     مقیاس بفورت(باد

v     انواع نمودار های جغرافیایی

v     ماکت سه بعدی یک ناهمواری در گذشته و حال

v     ماکت نمایش انواع اصطلاحات بر روی زمین( دلتا ، پیچان رود ، دامنه ، قله ، یخچال ، تپه ، دره ، دشت ،آبشار ....)

v     ماکت انواع تپه های ماسه ای

v     ماکت انواع چین

v     ماکت انواع گسل

v     ماکت انواع آتشفشان و برش آن

v     ماکت نمایش صفحات تکتونیکی

v     ماکت ریفت میان اقیانوسی

v     سیسموگراف ساده

v     ماکت چرخه آب

v     ماکت نیروگاه برق آبی

v     ماکت اندازه گیری دبی آب رود

v     ماکت مسیل

v     ماکت نمایش انواع شخم مناسب و نامناسب

v     ماکت انواع دره ها

v     ماکت جزر ومد

v     ماکت نمایش جریان های اقیانوسی

v     ماکت سیر تکوین امواج

v     ماکت ناهمواری های زیر دریا

v     ماکت تاثیر انواع هوا در زندگی انسان

v     ماکت نمایش زاویه تابش نور خورشید در مناطق مختلف

v     ماکت نمایش آلاینده های هوا

v     تهیه آلبوم عکس های جغرافیایی با موضوعات طبیعی و انسانی

v     ماکت سیر تحول مسکن انسان

v     ماکت نمایش انواع مهاجرت

v     ماکت انواع مسکن به لحاظ مصالح

v     ماکت مکانیابی سکونتگاههای انسان

v     ابنیه مشهور ایران : سی و سه پل ، ارگ بم ، مقبره قابوس ، حرم امام رضا (ع)، برج میلاد ، برج آزادی ، شمس العماره و.....

v     مدل منظومه شمسی

v     مدل خورشید و کهکشان ها

v     ماکت جهت یابی

v     ساخت انواع قطب نمای ساده

v     مدل نمایش مدارات و نصف النهارات

v     ماکت نمایش شب و روز

v     ماکت نمایش چرخش زمین به دور خورشید

v     ماکت تفاوت میزان در یافت نور خورشید در مدارات مختلف

v     ماکت تفاوت شرایط آب و هوایی در دو نیمکره

سال دوم راهنمایی:

 

Ø      ماکت انواع پوشش گیاهی آسیا ، اروپا ، افریقا ، استرالیا و آمریکا

Ø      ماکت سه بعدی جغرافیای طبیعی مانند دلتا ، آتشفشان، مجمع الجزایر ، شبه جزیره ، رود خانه ، جلگه ، فلات ، کوه،در یاچه ، دره ، انواع پوشش گیاهی

Ø      ابنیه مشهور جهان مانند مکه ،بیت المقدس ، تاج محل ، دیوار چین ، اهرام ثلاثه ، بیگ بن ، مقر سازمان ملل

Ø      مولاژ انواع جانوران و تعیین محل زیست آنان

Ø      ماکت نقشه قاره ها بر مبنای محصولات کشاوزری و صنعتی

Ø      مقایسه ناهمورای های پیر و جوان

Ø      ماکت مقایسه کشاورزی مدرن ومکانیزه با سنتی

Ø      ماکت کشتی صلح سبز

Ø      چرخه غذایی قطب جنوب

مدل های اول راهنمایی

مدل های سه بعدی:

میز شن

لایه بندی خاک

ماکت های زندگی شهری ، روستایی، عشایری

ماکت های زنذگی انسانی بر اساس طبقه بندی اقلیمی

ماکت های فرایند تولیدات صنعتی

ماکت سازه های عمرانی      ( سد)

ماکت احداث تونل در مناطق کوهستانی

ماکت جاده های کوهستانی

ماکت توپوگرافی ایران در نواحی سه گانه

-ماکت مشاغل :کشاورزی ،صنعت،خدمات،دامپروری ، ماهیگیری،...

ماکت طبقه بندی پوشش گیاهی بر اساس ارتفاع

ماکت انواع مزارع کشاورزی

ماکت انواع صنایع دستی

ماکت انواع کارخانجات

ماکت اسکله تخلیه بار

/ 0 نظر / 409 بازدید