سرفصل های کتاب پایه نهم مطالعات اجتماعی

 

 

سرفصل های کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم  

قسمت اجتماعی :  

فرهنگ و هویت            

خانواده ( وظایف و کارکردها ، آسیب ها )  

حقوق و تکالیف شهروندی         

بهره وری  

قسمت تاریخ :  

یکپارچگی سرزمینی و شکوفایی تمدنی   

ایران خیزش ، اقتدار و ضعف و افول   

از انقلاب مشروطه تا کودتای 28 مرداد   

سقوط نظام شاهنشاهی و شکل گیری جمهوری اسلامی  

قسمت جغرافیا :  

زمین سیاره نازنین ما   

سنگ کره ، آب کره ، هوا کره

زیست کره ، جهان شگفت انگیز   

جهان انسانی ( جغرافیای انسانی )

 

/ 0 نظر / 63 بازدید