وبلاگ دبیر علوم اجتماعی
این وبلاگ متعلق به دبیر علوم اجتماعی منطقه یازده تهران می باشد 
قالب وبلاگ
نويسندگان
لینک دوستان

سوالات  درس   سیزدهم   مطالعات    اجتماعی   پایه   هفتم

 

 1. 1.     چرا دشت لوت و کویر خالی از جمعیت هستند ؟
 2. 2.     منظور از رشد منفی جمعیت چیست ؟
 3. 3.     جمعیت چگونه کاهش و افزایش می یابد ؟
 4. 4.     جمعیت را به چند گروه سنی تقسیم می کنند ؟
 5. 5.     اگر رشد جمعیت در کشوری منفی باشد چه مشکلاتی بوجود می آید ؟
 6. 6.     در کدام نواحی ایران جمعیت کمی زندگی می کنند ؟
 7. 7.     تراکم جمعیت را تعریف کنید :
 8. 8.     چه عاملی موجب جذب جمعیت در ناحیه خوزستان شده است ؟
 9. 9.     علت تراکم جمعیت در منطقه شهری تهران چیست ؟

10.چگونه می توانیم اطلاعات مربوط به جمعیت را بدست آوریم ؟

11.مرکز آمار ایران چه وظیفه ای دارد ؟

سوالات   درس    چهاردهم

 1. 1.     آب مورد نیاز انسان از چه منابعی تامین می شود ؟
 2. 2.     آیا رودهای ایران قابل کشتیرانی هستند ؟
 3. 3.     رودهای ایران از نظر حوزه ی آبریز به چند دسته تقسیم می شوند ؟نام ببرید
 4. 4.     میزان مصرف آب هر فرد در شبانه روز درایران چقدراست ؟
 5. 5.     میزان مجاز مصرف آب  در دنیا چقدراست ؟
 6. 6.     برای مصرف درست آب چه کارهایی می توانیم بکنیم ؟ ) 3 مورد (
 7. 7.     از خاک چه استفاده هایی می نمائیم ؟
 8. 8.     خاک چگونه تشکیل می شود ؟
 9. 9.     در کدام مناطق ایران خاک مناسب برای کشاورزی وجود دارد ؟

10.در کدام مناطق ایران خاک مناسب برای کشاورزی وجود ندارد ؟

11.چه عواملی سبب از بین رفتن یا فرسایش خاک می شوند ؟4مورد (

سوالات   درس    پانزدهم

 1. 1.     خداوند در قرآن کریم در مورد سیر و سفر چه فرموده است ؟
 2. 2.     انواع گردشگری را نام ببرید :
 3. 3.     اهمیت گردشگری چیست ؟ دو دلیل ذکر کنید :
 4. 4.     فایده های نقشه برای گردشگر چیست ؟
 5. 5.     کدام نقشه ها برای گردشگر مورد استفاده است ؟
 6. 6.     بر روی نقشه ی راهها چه اطلاعاتی می توان یافت ؟
 7. 7.     مقیاس نقشه چه کمکی به گردشگر می نماید ؟

سوالات   درس    شانزدهم

 1. 1.     چهار مسجد نام ببرید که از نظر معماری زیبای اسلامی قابل توجه هستند ؟
 2. 2.     چرا مامون امام رضا ) ع ( را به خراسان آورد و او را به ولیعهدی برگزید ؟
 3. 3.     چرا مامون امام رضا ) ع ( را به شهادت رسانید ؟
 4. 4.     برای شروع هر سفر به گفته ی امام رضا ) ع ( چه کاری مستحب است انجام بدهیم ؟
 5. 5.     در صحن مطهر امام رضا ) ع ( آرامگاه کدام شخصیت های علمی کشور قراردارد ؟
 6. 6.     چهار موزه آستان قدس رضوی را نام ببرید :
 7. 7.     مهم ترین اشیای موجود در موزه آستان قدس را نام ببرید :
 8. 8.     آثار تاریخی که مورد توجه مورخان هستند را نام ببرید :
 9. 9.     طبیعت گردی را بعنوان یکی از انواع گردشگری تعریف کنید :

10.مهم ترین مکان های طبیعت گردی در ایران را نام ببرید :

11.جاذبه های دریای خزر را در تابستان برای مسافرت بنویسید :

12.در پارک های ملی چه قوانینی اجرا می شود ؟

سوالات   درس    هفدهم

1)    میراث فرهنگی چیست؟

2)    میراث فرهنگی مادی و معنوی شامل چه چیزهایی هستند ؟

3)    چرا می گویند باید از میراث فرهنگی حفاظت کنیم؟

4)    علم تاریخ را تعریف کنید :

5)    مورخ به چه کسانی می گویند ؟

6)    مورخان در مطالعات خود از چه منابعی اسَتفاده می کنند ؟

7)    مورخان چگونه در باره ی یک موضوع تاریخی نظر می دهند ؟

8)    باستان شناس به چه کسی گفته می شود ؟

9)    ابزار کار باستان شناس چیست ؟

10)           مهم ترین پرسش های مورخان در باره گذشته چیست ؟

11)           موزه به چه مکانی گفته می شود؟

12)           موزه ها چه اهمیتی دارند ؟

13)           سازمان میراث فرهنگی چه وظیفه ای دارد ؟

سوالات    درس   هجدهم

1)    تاریخ ایران به چند دوره زمانی تقسیم می شود ؟

2)    بشر در مراحل ابتدایی چگونه زندگی می کرده است ؟

3)    پس از یادگیری کشاورزی زندگی بشر چه تغییری کده است ؟

4)    اولین روستاها در کدام مناطق بوجود آمدند ؟

5)    انسان برای انجام چه کارهایی خط را اختراع نمود ؟

6)    از نظر مورخان ، ویژگی های تمدن ها را نام ببرید: ( چهار مورد )

7)    شهر سوخته در کجا قرار دارد ؟ چرا به این نام مشهور شده است ؟

8)    وسایل و آثاری که از تمدن ایلام بجا مانده است کدامند ؟

9)    وسایل و آثاری که از تمدن جیرفت بجا مانده است کدامند ؟

سوالات    درس    نوزدهم

1)    آریایی های چه کسانی بودند ؟

2)    آریایی ها چند قوم را تشکیل می دادند ؟

3)    چرا قبایل ماد قبل از تشکیل حکومت مورد حمله ی همسایگان خود قرار می گرفت ؟

4)    مادها چگونه حکومتی قدرتمند تشکیل دادند ؟

5)    پارس ها چگونه توانستند حکومت هخامنشیان را تشکیل دهند ؟

6)    کوروش با مردم سرزمین هایی که فتح می کرد چگونه رفتار می کرد ؟

7)    داریوش چگونه توانست حکومت هخامنشیان را دوباره قدرتمند سازد؟

8)    حکومت هخامنشی چگونه منقرض شد ؟

9)    چه کسی و چگونه توانست حکومت اشکانی را تاسیس کند ؟

10)           اقدامات شاپور اول ساسانی را بنویسید:

11)           حکومت ساسانیان چگونه به پایان رسید ؟

12)           مورخان چه زمانی از تقویم میلادی استفاده می کنند ؟

سوالات   درس    بیستم

1)    در ایران باستان شیوه ی حکومت چگونه بود ؟

2)    آیا بزرگان در ایران باستان می توانستند شاه را عزل کنند ؟

3)    فرمان های شاهان در ایران باستان چه اهمیتی داشت ؟

4)    رفتار شاهان در ایران باستان چگونه بود ؟

5)    در تاریخ جهان جنگاوران به چه کسانی گفته می شد ؟

6)    ایرانیان باستان در زمینه ی تشکیل سپاه و فنون نظامی چه ابتکاراتی داشتند ؟( 2 نمونه )

 

سوالات    درس    بیست    و    یکم

1)    ازدواج و تشکیل خانواده در ایران باستان چگونه جایگاهی داشت ؟

2)    نقش پدر در خانواده در ایران باستان چگونه بود ؟

3)    خانواده ها در ایران باستان به دخترها و پسرهای خود چه آموزش هایی می دادند ؟

4)    در دوره ی ساسانیان جامعه به چند طبقه تقسیم می شد ؟

5)    در جامعه ی ساسانی اشراف و بزرگان چه امتیازاتی داشتند ؟

6)    مردم عادی در دوره ساسانیان در چه صورتی محروم بودند ؟

7)    درایران باستان اختلاف طبقاتی چگونه بوجود آمد ؟

8)    در ایران باستان شاهان چگونه زندگی می کردند ؟

9)    هرودوت درباره جامعه طبقاتی ایران باستان چه گفته است ؟

سوالات    درس    بیست    و    دوم

1)    مهارت کشاورزی اولین بار در کجا انجام شد ؟

2)    ایرانیان باستان در کدام صنایع پیشرفت نمودند ؟ ( چهارمورد )

3)    منبع اصلی در آمد حکومتی در ایران باستان چه بود و از چه کسانی دریافت می شد ؟

4)    در ایران باستان درآمدهای حکومتی چگونه مصرف می شد؟( چهارمورد )

سوالات    درس    بیست    و    سوم

1)    آداب غذا خوردن در ایران باستان را بنویسید:

2)    در ایران باستان مردم از چه غذاهایی استفاده می کردند ؟ چهارمورد بنویسید.

3)    مردم در ایران باستان از چه پوشاکی استفاده می نمودند ؟

4)    مردم در ایران باستان به چه ورزش هایی می پرداختند ( مورد علاقه ی)  آنها بود؟ ( چهار مورد)

5)    هرودوت نوشته است ایرانیان باستان به فرزندان خود چه چیزهایی می آموختند ؟

6)    خداوند در قرآن کریم به نوروز چگونه اشاره می کند ؟

7)    ریشه و تاریخچه ی پیدایش جشن نوروز به چه زمانی برمی گردد؟

8)    امروزه جشن نوروز با چه آئین هایی همراه است ؟

سوالات    درس   بیست    و    چهارم

1)    زبان فارسی در دوران مختلف تاریخی چه تغییراتی نموده است ؟

2)    در اصل 15 قانون اساسی در مورد زبان و خط فارسی چه گفته شده است ؟

3)    ایرانیان باستان به کدام علوم و فنون مسلط بودند ؟

4)    ایرانیان باستان در علم نجوم چه پیشرفت هایی داشتند ؟

5)    ایرانیان باستان در کدام رشته های هنری مهارت داشتند ؟

6)    ایرانیان باستان با توجه به چه عواملی خانه های خود را می ساختند ؟

 

[ ] [ ] [ مدیر ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

طراح سایت دبیر علوم اجتماعی تهران م 11:
موضوعات وب
 
امکانات وب
p style="text-align: center;">استخاره با قرآن
استخاره با قرآن