وبلاگ دبیر علوم اجتماعی
این وبلاگ متعلق به دبیر علوم اجتماعی منطقه یازده تهران می باشد 
قالب وبلاگ
نويسندگان
لینک دوستان

سوالات کلیه دروس

مطالعات اجتماعی پایه هشتم

درس یک تعاون

1)    شهروند مطلوب چه کسی است ؟

2)    اشکال مختلف تعاون را نام ببرید :

3)    اگر در خانواده و فامیل برای کسی اتفاق ناخوشایندی پیش بیاید، آیا صحیح است ما بی تفاوت بمانیم؟ چرا؟

4)    در سوره مائده خداوند در مورد تعاون چه فرموده است ؟

5)    امام علی)ع ( در مورد همدلی با مومنان چه فرموده است ؟

6)    ما چطور می توانیم در گناه دیگران با او همکاری ننمائیم ؟

7)    جلوه های مختلف تعاون را بنویسید:( چهارمورد (

8)    همکاری و همدلی با افراد خانواده چه آثاری دارد ؟

9)    جلوه های همکاری در مدرسه را بنویسید :

10)           شا یسته است در خانواده و اقوام نسبت به گرفتاری های آنها چطور عمل کنیم ؟

11)           تعاون در محله چه تاثیری در روابط افراد محله دارد ؟

12)           جلوه های همدلی و تعاون در محله را بنویسید: ( چهار مورد (

13)           امام صادق ) ع ( در مورد رفتار با همسایگان چگونه سفارش نموده است ؟

درس دو

1)    مثالی در زمینه ی یاری و انفاق افراد نیکوکار در سطح جامعه بیان کنید :

2)    انفاق چیست ؟ توضیح دهید

3)    خداوند در سوره آل عمران در مورد توصیه به انفاق چه فرموده است ؟

4)    انواع موسسات خیریه را نام ببرید :( چهار مورد (

5)    خیرین مدرسه ساز چه کارهای خیری انجام می دهند ؟

6)    وقف چیست ؟ توضیح دهید شامل چه مواردی است :

7)    شرکت های تعاونی چگونه تشکیل می شوند ؟

8)    قوانین تعاونی ها را توضیح دهید: ( دوقانون (

9)    اهداف تعاونی ها را بنویسید :

10)           آرم سازمان اوقاف کدام است ؟

 

درس سوم

1)    کشور ما چگونه اداره می شود ؟

2)    قوه ی مجریه چیست ؟

3)    پس از مقام رهبری عالی ترین مقام کشور چیست ؟

4)    مسئولیت رئیس جمهور چیست ؟

5)    رئیس جمهور چگونه انتخاب می شود ؟

6)    رئیس جمهور در دوره اول برای چند سال انتخاب می شود ؟

7)    رئیس جمهور برای چند دوره مجدداً انتخاب می گردد ؟

8)    چه کسانی می توانند درانتخابات ریاست جمهوری رأی بدهند ؟

9)    تنفیذ حکم ریاست جمهوری یعنی چه ؟

10)           مراسم تحلیف حکم ریاست جمهوری چگونه انجام می شود ؟

11)           تشکیل کابینه ریاست جمهوری را شرح دهید :

12)           هیئت دولت در چه مواردی جلسه تشکیل می دهد ؟

13)           مقر هیئت دولت کجاست

درس چهارم

1)    حقوق شهروندان در رابطه با دولت چیست ؟

2)    وظایف شهروندان در رابطه با دولت چیست ؟

3)    مهم ترین وظیفه ی رئیس جمهور را بنویسید :

4)    وظایف رئیس جمهور را بنویسید :

5)    روابط بین دولت و مجلس را شرح دهید :

6)    هزینه های دولت صرف چه مسائلی در کشور می شود ؟ شرح دهید

7)    درآمدهای دولت را به چند دسته می توان تقسیم نمود ؟شرح دهید

8)    بودجه را توضیح دهید :

درس پنچم

1)    دوره ی نوجوانی چگونه دوره ای است ؟

2)    حقوق و مسئولیت های نوجوانان را بنویسید :

3)    چرا آسیب های اجتماعی در دوره ی نوجوانی شکل می گیرد ؟

4)    سه نمونه آسیب اجتماعی نام ببرید :

5)    چگونه مانع از دعوا یا نزاع شویم ؟

6)    کدام افراد در بزرگسالی به انسانهای پرخاشگر تبدیل می شوند ؟

7)    رفتارهای پرخاشگرانه چه درجاتی دارد ؟

8)    رفتار نوجوان پرخاشگر چگونه است ؟

1)    سه قاعده ای که در مورد خشم باید به خاطر بسپاریم چیست ؟

2)    وقتی ما از دست کسی عصبانی هستیم چه کارهایی برای کنترل خشممان انجام دهیم ؟

3)    وقتی دیگری از دست ما ناراحت است چه کارهایی را بهتر است به خاطر بسپریم که انجام دهیم ؟

4)    چرا ، استفاده از مواد مخدر تجربه ای خطرناک است ؟

5)    با تمام آگاهی و اطلاعی که رسانه ها به ما می دهند چرا برخی از گول می خورند و به سممت چنین موادی گرایش پیدا می کنند ؟

6)    توصیه پلیس مواد مخدر به نوجوانان چیست ؟ شرح دهید

ششم :

1)    خود مراقبتی چیست ؟

2)    مسئولیت خانواده در برابر فرزندان چیست ؟

3)    مسئولیت مسئولان و معلمان مدرسه در برابر نوجوانان چیست ؟

4)    مسئولیت قانون در برابر اعضای جامعه چیست ؟

5)    قوه ی قضائیه ،چگونه نهادی است ؟

6)    وظایف کلی قوه ی قضائیه چیست ؟

7)    اختلافات مردمی از چه راه هایی حل می گردد ؟

8)    از چه راههایی اختلافاتی مردمی حل می گردد ؟

9)    انواع دعاوی را نام ببرید :

10)           دعاوی کیفری را با مثالی توضیح دهید :

11)           دعاوی حقوقی را با مثالی توضیح دهید :

12)           وظایف قاضی چیست ؟

13)           وکیل کیست ؟

14)           اگر کسی توانایی مالی جهت گرفتن وکیل نداشته باشد چه کار باید بکند ؟

هفتم :

1)    نیاز به ارتباط بشر چگونه است ؟

2)    شبکه ی ارتباط بشری را نام ببرید :

3)    عناصر ارتباط را نام ببرید و با مثالی روشن کنید :

4)    بازخورد پیام چیست ؟

5)    انواع پیام ها و ارتباطات را نام ببرید :

6)    رسانه چیست توضیح دهید :

7)    وظایف وزارت ارتباط و فناوری اطلاعات چیست ؟

8)    شرکت های تابعه ی وزارت ارتباطات و فناوزی اطلاعات را نام ببرید :

هشتم :

1)     به نمونه هایی از کاربردهای فناوری اطلاعات در زندگی امروزه اشاره کنید : ( چهارمورد(

2)     وسایل ارتباط جمعی و اینترنت چه تاثیری بر فرهنگ افراد جامعه می گذارند ؟

3)     آثار منفی وسایل ارتباط جمعی را بنویسید: (چهار مورد)

4)     تبلیغات غیر واقعی چه تاثیری بر افکار مشتریان می گذارد ؟

5)     وسایل ارتباط جمعی چه تاثیری بر نوع ارتباط افراد گذاشته است ؟

6)     آگهی های بازرگانی چه تاثیری بر نوع زندگی افراد گذاشته است ؟

7)     رسانه های چه تاثیری بر روابط اعضای خانواده ها گذاشته اند ؟

نهم :

1)     محیط پیدایش اسلام کجا بود و شامل چه مناطقی می شد ؟

2)     معیشت مردم در شبه جزیره عربستان از چه راهی تامین می شد ؟

3)     آیا در زمان ظهور اسلام قبایل عرب حکومت واحدی داشتند ؟

4)     عصر جاهلیت را توصیف کنید :

5)     چطور حضرت محمد ، امین مردم نامیده شد ؟

6)     چه موقع حضرت محمد به پیامبری مبعوث گردیدند ؟

7)     دعوت حضرت محمد ) ص ( به اسلام به چند مرحله تقسیم می شد نام ببرید :

8)     مشرکان پس از آنکه نتوانستند که ابوطالب را از پشتیبانی حضرت محمد ) ص ( منصرف کنند چه کردند ؟

9)     مشرکان برای جلوگیری از گسترش اسلام اقدام به چه کارهایی کردند ؟

10)            نخستین شهدای اسلام چه کسانی بودند ؟ بعد از شهادت آنها چه اتفاقی افتاد ؟

11)            تحریم اقتصادی و اجتماعی مسلمانان را توضیح دهید : چند سال طول کشید ؟

12)            مهاجرین و انصار چه کسانی بودند ؟

13)            چرا نخستین اقدام پیامبرپس از تشکیل حکومت اسلامی ، تاسیس مسجدی در مدینه بود؟

14)            پیمان برادری را توضیح دهید :

15)            پیمان نامه ی سیاسی در زمان تشکیل حکومت اسلامی چه بود و با چه کسانی بود ؟

16)            پیامبر اسلام در آنزمان به چه منظوری می جنگید ؟)با 2 نمونه مثال توضیح دهید (

17)            پیامبر در جنگ هایی که انجام شد به مسلمانان رعایت چه اصولی را سفارش می نمود ؟

18)            پیامبر اسلام به کدام کشورها نامه نوشت و آنها را به دین اسلام دعوت نمود ؟

19)            واقعه ی غدیر خم را بنویسید :

20)            در غدیر خم پیامبر از مسلمانان چه خواسته ای داشت

دهم :

1)     حضرت محمد ) ص ( در چه تاریخی وفات نمودند ؟

2)     ماجرای بنی سقیفه و جانشینی پیامبر را توضیح دهید :

3)     ابوبکر و عمر چند سال خلافت نمودند ؟

4)     عمر در دوران خلافتش چه کارهایی انجام داد ؟

5)     عثمان در دوران خلافتش چگونه بر مسلمانان حکومت نمود ؟

6)     عثمان با یاران نزدیک پیامبر چطور رفتار نمود ؟

7)     عثمان چگونه کشته شد ؟

8)     امام علی ) ع ( چگونه شخصیتی داشتند ؟

9)     چرا امام علی ) ع ( با اینکه شایسته ی جانشینی پیامبر بودند سکوت نمودند ؟

10)            امام علی ) ع ( در دوران 3 خلیفه ی بنی امیه چه کارهای مثبتی انجام دادند؟

11)            پس از کشته شدن عثمان امام علی ) ع ( چطور خلافت مسلمین را پذیرفت ؟

12)            سه جنگ جمل و صفین و نهروان چگونه به امام علی ) ع ( تحمیل شد ؟

13)            نتیجه ی جنگ صفین چگونه تغییر نمود ؟

14)            مهم ترین ویژگی ها و دستاوردهای حکومت امام علی ) ع ( را بنویسید:( چهار مورد(

15)            امام علی ) ع( در چه تاریخی به شهادت رسید ؟

16)            مردم کوفه پس از شهادت امام علی ) ع ( با چه کسی بیعت نمودند ؟

17)            چرا امام حسن ) ع ( ناچار به صلح با معاویه شد ؟

18)            معاویه چگونه شخصیتی داشت ودر مورد حکومت چطور عمل نمود ؟

19)            چرا امام حسین ) ع ( نمی خواست با یزید بیعت کند ؟

20)            چرا امام حسین ) ع ( علی رغم میل باطنی اش به سمت کوفه حرکت نمود ؟

21)            ماجرای حماسه ی حسینی در روز عاشورا در کربلا را شرح دهید :

22)            امام حسین ) ع ( هدف از قیام عاشورا در کربلا را در وصیت نامه ی خود چه ذکر نموده اند ؟

23)            حضرت زینب ) س ( چه نقشی در روشنگری اهداف قیام عاشورا داشتند ؟

 

یازدهم :

1)    به چه دلایلی اعراب مسلمان توانستند بر ساسانیان غلبه کنند ؟ ) چهاردلیل بیاورید (

2)    فتوحات عمر را در زمانی که خلیفه ی مسلمین شد را شرح دهید :

3)    امویان حکومت خود را چگونه پایه گذاری نمودند ؟

4)    امویان با ایرانیان از نظر عدالت چگونه رفتار می نمودند ؟

5)    وقتی مختار ثقفی در کوفه به خوانخواهی امام حسین ) ع ( برخاست ایرانیان چه کردند ؟

6)    روابط امویان و عباسیان با یکدیگر چگونه بود ؟

7)    رفتار عباسیان با امامان شیعه چگونه بود ؟ با امامان چه کردند ؟

8)    ایرانیانی که با خلفای عباسی در پست هایی مثل وزارت و فرماندهی سپاه همکاری داشتند چه سرنوشتی داشتند ؟

9)    برمکیان چه کسانی بودند و چه عا قبتی داشتند ؟

10)           فرد از یاران باوفای امام علی ) ع ( را نام ببرید :

11)           اکثریت ایرانیان چگونه به دین اسلام گرایش پیدا نمودند ؟ ) توضیح دهید (

درس دوازدهم

1)    چگونه بعد از عباسیان سلسله های مختلف ایرانی بوجود آمدند ؟

2)    طاهر ذوالمینین چگونه به حکومت منصوب شد ؟

3)    سامانیان و طاهریان چگونه قلمرو خود را اداره می نمودند ؟

4)    روابط صفاریان با خلافت عباسی چگونه بود ؟

5)    روابط خلفای عباسی با علویان طبرستان چگونه بود ؟

6)    عضدالدوله زمان حکومت خود چه اقدامات مثبت فرهنگی ، دینی انجام داد ؟

7)    سلسله های سامانیان و آل بویه چگونه نقش چشمگیری در شکوفایی فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی داشتند ؟

8)    پس از ورود اسلام ادبیات عرب چگونه به زبان فارسی ورود پیدا نمود ؟ توضیح دهید

[ ] [ ] [ مدیر ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

طراح سایت دبیر علوم اجتماعی تهران م 11:
موضوعات وب
 
امکانات وب
p style="text-align: center;">استخاره با قرآن
استخاره با قرآن